Vilkår for utvidet oppføring på Dyreklinikk.no

1. Innhold på oppføringen (klinikkside)

Utvidet oppføring på Dyreklinikk.no gir mange muligheter for profilering. På klinikkens oppføring er det i tillegg til klinikknavn, adresse og telefonnummer mulig å vise epost, lenker til dine egne nettsider og Facebook-side, logo, kart og definerte søkekriterier.

Det er også god plass til å presentere klinikken i tekstform. Like under tittel er det plass til en kort ingress som kan inneholde det klinikken ønsker, inntil 330 tegn. Det er også mulig å legge til mer tekst under kartet.

Hvis klinikken bidrar med fagstoff og artikler, eller er kilde i Dyreklinikk.no sine egenproduserte saker, vises disse på klinikksiden.

2. Ansvar for oppdateringer

Klinikken er selv ansvarlig for å melde fra til Dyreklinikk.no ved endringer i sin klinikkinformasjon. Oppdateringer sendes til kontakt@dyreklinikk.no.

Dyreklinikk.no sin journalist bistår gjerne i formulering av tekst til oppføringen.

Dyreklinikk.no vil utføre mottatte oppdateringer fortløpende.

Dersom Dyreklinikk.no får kjennskap til endringer i klinikkens informasjon fra pålitelige kilder, vil dette bli oppdatert på klinikksiden på eget initiativ.

3. Timebestilling og reseptbestilling på nett

Utvidet oppføring inkluderer mulighet for timebestilling og reseptbestilling på nett på Dyreklinikk.no.

4. Avtalens varighet

Avtalen er løpende, og fornyes automatisk for ett år om gangen ved årsskiftet. Eventuell oppsigelse for påfølgende år må gjøres skriftlig til kontakt@dyreklinikk.no innen 31.12. inneværende år. Oppføringen faktureres årlig, og påbegynt år med oppføring må betales.

Sist oppdatert 20.06.18

Del