Petr Kratochvil - Publicdomainpictures

Skilpadde

Her finner du artikler og gode råd om hold av skilpadde. Les om blant annet regler, atferd, skade og sykdom. Innholdet er levert av veterinærer, dyrleger og fagfolk ved norske dyreklinikker og leverandører.

Type: 11 12 0
13.05.2020 18:15

Fjern skilpadden fra gulvet

Tradisjonelt stuehold er feil for skilpadder. De kan bli syke eller stresset av å gå mye innendørs på stuegulvet.

19.12.2017 10:36

Slangene ut av skapet

Veterinærklinikker får flere reptilpasienter etter at forbudet mot å holde skilpadder, øgler og slanger i norske hjem ble opphevet.

27.09.2017 11:07

Eksotiske kjæledyr tillatt

I dag trer nye regler for hold av reptiler i kraft. Det betyr at 19 arter i kategoriene slanger, øgler og skilpadder kan holdes som kjæledyr.

22.03.2016 10:40

Vil tillate hold av 18 herptiler

Om få uker går høringsfristen ut på forslaget til endringer i regelverket for hold av eksotiske dyr. Utkastet foreslår å tillate 18 herptiler (reptiler og amfibier) som hobbydyr i Norge.

18.01.2016 13:10

Helse og sykdom

En frisk skilpadde skal ha klare øyne og et oppvakt uttrykk. Et vanlig tegn på sykdom eller mistrivsel hos skilpadder er at de slutter å spise, blir inaktive og mister vekt.

19.12.2017 11:14

Fôring av skilpadder

De ulike skilpaddetypene spiser ulik mat. Du bør derfor sette deg godt inn i hvilke ernæringsbehov din skilpaddeart har.

18.01.2016 13:06

Dvale

Det er kun europeiske landskilpadder som vil gå i dvale og det er naturlig for disse skilpaddene å oppleve årstider.

18.01.2016 13:04

Krav til miljø og nødvendig utstyr

Skilpadder krever en stor innhegning hvor du kan regulere temperatur, fuktighet og lys slik at de trives. Dette kalles et terrarium.

18.01.2016 13:00

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg skilpadde

Skilpadder er sosiale dyr som bør holdes minst to sammen. Dersom du ønsker å holde en skilpadde må du søke dispensasjon fra Mattilsynet.

18.01.2016 12:58

Skilpaddens biologi og atferd

Skilpadder er en dyregruppe som tilhører reptilene, eller krypdyrene.

18.01.2016 13:11

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha skilpadde medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.


Mattilsynet har gitt ut en brosjyre om hold av skilpadde. Den inneholder råd om hva man bør tenke på før man skaffer seg skilpadde, hvilke regler som gjelder, omgivelser, innredning av terrariet, utstyr, stell, fôring, samvær med skilpadden, dvale, smittefare, helse og sykdom. 

Her finner du innholdet fra heftet om skilpadde: Mattilsynets veileder om hold av skilpadde

Del