Veiledning om hold av akvarium

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om akvarium.

Type: 8 50 0
19.01.2016 11:23

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha akvarium medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

19.01.2016 11:05

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg akvarium

Det finnes mer enn 28.000 fiskearter i verden, i alle farger og fasonger. Fisker som egner seg for akvarium, er for det meste små, hardføre tropiske arter.

19.01.2016 11:23

Akvariet i ferien

Du er ansvarlig for at dyrene i akvariet får forsvarlig stell, også når du er bortreist.

19.01.2016 11:10

Akvariet

Et akvarium kan være et tilholdssted hvor fisk trives, formerer seg og føler seg trygge, bare du gir dem tilstrekkelig plass og steller dem riktig.

19.01.2016 11:16

Oppstart av akvariet

Det er viktig å få etablert riktig bakteriekultur i filteret ved oppstart av akvariet. Ellers kan fiskene bli syke og dø etter kort tid.

19.01.2016 11:18

Valg av fisk

Bruk omtanke og planlegg når du velger fisk til akvariet, slik at du finner arter som passer sammen og trives i det miljøet du kan gi dem.

19.01.2016 11:19

Stell av akvariefisk

Det daglige stellet av et akvarium består i å fôre fiskene, sjekke at det tekniske fungerer og se etter tegn på sykdom og mistrivsel.

19.01.2016 11:21

Helse og sykdom

Akvariefisk kan angripes av sykdommer og parasitter, og da må de behandles.

Type: 1 1 0

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om akvarium er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Norsk Akvarieforbund. NOAH - for dyrs rettigheter har også bidratt til brosjyren.

Se pdf-versjon her.

Type: 1 50 0

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.