Veiledning om hold av akvarium

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om akvarium.

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha akvarium medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg akvarium

Det finnes mer enn 28.000 fiskearter i verden, i alle farger og fasonger. Fisker som egner seg for akvarium, er for det meste små, hardføre tropiske arter.

Akvariet i ferien

Du er ansvarlig for at dyrene i akvariet får forsvarlig stell, også når du er bortreist.

Akvariet

Et akvarium kan være et tilholdssted hvor fisk trives, formerer seg og føler seg trygge, bare du gir dem tilstrekkelig plass og steller dem riktig.

Oppstart av akvariet

Det er viktig å få etablert riktig bakteriekultur i filteret ved oppstart av akvariet. Ellers kan fiskene bli syke og dø etter kort tid.

Valg av fisk

Bruk omtanke og planlegg når du velger fisk til akvariet, slik at du finner arter som passer sammen og trives i det miljøet du kan gi dem.

Stell av akvariefisk

Det daglige stellet av et akvarium består i å fôre fiskene, sjekke at det tekniske fungerer og se etter tegn på sykdom og mistrivsel.

Helse og sykdom

Akvariefisk kan angripes av sykdommer og parasitter, og da må de behandles.

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om akvarium er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Norsk Akvarieforbund. NOAH - for dyrs rettigheter har også bidratt til brosjyren.

Se pdf-versjon her.

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.