Akvariet i ferien

Du er ansvarlig for at dyrene i akvariet får forsvarlig stell, også når du er bortreist.

Sammenliknet med andre dyr har akvariefisk små krav til stell i ferien. Et stort, velfungerende akvarium, med planter og ikke for mange og store fisk, kan klare seg uten rengjøring og skifte av vann i opp til to-tre uker.

Bruk gjerne et tidsur som regulerer lyset automatisk.En fôringsautomat kan sørge for at fiskene får passe mengde mat. Det finnes også «feriefôr» i form av fôrtabletter, men disse anbefales ikke fordi de kan forurense vannet.

Selv om akvariet kan klare seg uten stell i ferieperioden, må en ansvarlig person jevnlig sjekke at alt virker som det skal.

Del
19.01.2016 11:21

Helse og sykdom

Akvariefisk kan angripes av sykdommer og parasitter, og da må de behandles.

19.01.2016 11:19

Stell av akvariefisk

Det daglige stellet av et akvarium består i å fôre fiskene, sjekke at det tekniske fungerer og se etter tegn på sykdom og mistrivsel.

19.01.2016 11:18

Valg av fisk

Bruk omtanke og planlegg når du velger fisk til akvariet, slik at du finner arter som passer sammen og trives i det miljøet du kan gi dem.