Oppstart av akvariet

Det er viktig å få etablert riktig bakteriekultur i filteret ved oppstart av akvariet. Ellers kan fiskene bli syke og dø etter kort tid.

Etter at du har fylt i sand, montert filter og varmekolbe og innredet med røtter og steiner, kan du fylle vann i akvariet, starte pumpen og sette på varmekolben. Riktig temperatur er som regel et sted mellom 22 og 28 grader, avhengig av hvilke fisker du skal ha.

Når det tekniske fungerer, begynner den vanskeligste fasen i oppstarten av akvariet. Denne perioden kalles innkjøringsfasen og går ut på å få etablert en god bakteriekultur i filteret. Avføring fra fisken danner avfallsstoffer i vannet som bakterier i filteret må bryte ned for at vannet ikke skal bli skadelig for fiskene.

Det tar tid å etablere en slik bakteriekultur i et nytt filter, alt fra noen dager til flere uker. Det beste alternativet er å få tak i litt slam fra filteret til et allerede etablert akvarium. Da må du vente noen dager før du kan sette fisken i akvariet. Hvis dette ikke er mulig, anbefales fiskeløs innkjøring, som tar noe lengre tid. Da tilfører du næringsstoffer i akvariet som bakteriene kan bryte ned. Noen klyper med fiskefôr kan brukes. Butikkene selger også bakteriekultur på flaske.

Etter innkjøringen av akvariet, kan du sjekke vannkvaliteten ved å måle konsentrasjon av nitritt, ammonium og nitrat. Nitritt og ammonium skal da knapt være målbare.  Hvis nitratkonsentrasjonen er for høy, må du bytte ut noe av vannet for å unngå algeoppblomstring.

Du bør skaffe deg mer informasjon om hvordan du best etablerer akvariemiljøet for de fiskene du har tenkt å ha, for eksempel på internett eller i faglitteratur. Hvis du bruker for liten tid på innkjøring av akvariet eller øker antallet fisk for raskt, er det fare for at fiskene etter noen uker blir syke og dør på grunn av nitrittforgiftning.

Del
19.01.2016 11:21

Helse og sykdom

Akvariefisk kan angripes av sykdommer og parasitter, og da må de behandles.

19.01.2016 11:19

Stell av akvariefisk

Det daglige stellet av et akvarium består i å fôre fiskene, sjekke at det tekniske fungerer og se etter tegn på sykdom og mistrivsel.

19.01.2016 11:18

Valg av fisk

Bruk omtanke og planlegg når du velger fisk til akvariet, slik at du finner arter som passer sammen og trives i det miljøet du kan gi dem.