Veiledning om hold av chinchilla

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om chinchilla.

Type: 7 50 0
19.01.2016 10:38

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha chinchilla medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

19.01.2016 10:40

Chinchillaens biologi og atferd

Chinchillaer er aktive i skumringen og ved daggry. Dette gjør dem velegnet som kjæledyr for deg som er på jobb eller skole, siden de sover på dagtid.

19.01.2016 10:50

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg chinchilla

En chinchilla kan bli opp til 20 år, så du må være forberedt på å ta deg av et dyr daglig i mange år hvis du skaffer deg chinchilla.

19.01.2016 10:52

Krav til miljø og nødvendig utstyr

Chinchillaer er svært aktive og hopper og klatrer, omtrent som et ekorn. De krever derfor mye plass.

19.01.2016 10:56

Fôring

Det viktigste fôret for en chinchilla, er høy av god kvalitet. Dette må alltid være tilgjengelig.

19.01.2016 10:54

Aktivisering og håndtering av chincihilla

Chinchillaer har behov for å gå på oppdagelsesferd utenfor buret med jevne mellomrom, helst hver dag.

19.01.2016 10:58

Helse og sykdom

En frisk og sunn chinchilla er full av energi og har klare, våkne øyne. Den er nysgjerrig og aktiv i sin våkne periode.

Type: 1 50 0

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om chinchilla er utarbeidet av Mattilsynet sammen med Nordisk forening for selskapschinchilla Norge. Andre bidragsytere er Dyrevernalliansen, NOAH -for dyrs rettigheter og Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr.

Se pdf-versjon her.

Type: 1 50 0

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.