Veiledning om hold av degus

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om degus.

Type: 9 50 0
18.01.2016 22:29

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha degus medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

18.01.2016 22:16

Degusens biologi og atferd

Degusen kommer opprinnelig fra Chile og er i slekt med chinchillaen og marsvinet. Utseendemessig ligner degusen en mellomting mellom et ekorn og en ørkenrotte.

18.01.2016 22:20

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg degus

Deguser krever mye for å trives som selskapsdyr. De er sosiale flokkdyr som ikke trives alene, så du bør holde to eller flere dyr av samme kjønn.

18.01.2016 22:21

Degusene i ferien

Du er ansvarlig for at degusene dine får forsvarlig stell, også når du er bortreist.

18.01.2016 22:22

Krav til miljø og nødvendig utstyr for degus

Deguser trenger god plass for å trives, og du bør investere i et størst mulig bur som gir dyrene mulighet til å klatre, grave i et tykt strølag og bevege seg i flere etasjer.

18.01.2016 22:23

Fôring

Siden deguser mangler evnen til å fordøye sukker, kan de utvikle diabetes hvis de ikke fôres riktig.

18.01.2016 22:25

Aktivisering

Deguser er dagaktive. Aktiviteten er størst om morgenen og kvelden, da kan de løpe i hjul, klatre eller bygge rede i lange perioder av gangen.

18.01.2016 22:26

Håndtering

Deguser er vennlige dyr og viser sjelden tegn til aggressivitet. De lar seg kanskje klappe, men de holder seg ikke i ro så veldig lenge av gangen.

18.01.2016 22:28

Helse og sykdom

En frisk degus er aktiv, oppmerksom og nysgjerrig. Bruk litt tid hver dag til å studere dyret og se etter tegn på sykdom eller skade.

Type: 1 50 0

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om degus er utarbeidet av Mattilsynet sammen med Norges Zoohandleres bransjeforening. Andre bidragsytere er Dyrevernalliansen, NOAH -for dyrs rettigheter og Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr.

Se pdf-versjon her.

Type: 1 50 0

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.