Veiledning om hold av finkefugler

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om finkefugler.

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha finkefugler medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

Viktig å vite om små spissnebb eller finkefugler

Små spissnebb omfatter flere arter finkefugler. Kanarifugler, sebrafinker, måkefinker og risfugler er de vanligste artene å holde.

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg finkefugler

Finker er flokkdyr, og skal ikke holdes alene. De fleste arter bør holdes parvis, i små flokker, eller for eksempel i fuglesamlinger hvor par av forskjellige arter holdes sammen i en større voliére.

Fuglene i ferien

Du er ansvarlig for at fuglene dine får forsvarlig stell, også når du er bortreist. Finkefugler er vanskelige å frakte med seg på ferie på en god måte.

Krav til miljø og nødvendig utstyr

Finker bruker naturlig mye av tiden på å fly, og de trenger derfor stor plass å oppholde seg på. Det anbefales at du investerer i et størst mulig oppholdssted for fuglene.

Fôring

Riktig og variert foring er viktig for finkefugler. Dette er fugler som er aktive hele dagen og har høy forbrenning.

Håndtering

Finkefugler holdes vanligvis ikke som tamfugler og de bør ikke håndteres med mindre det er helt nødvendig.

Forebyggende helsestell

Finkefugler er nøye med bading og fjærstell. For de fleste artene er det sjelden et problem at nebb og klør blir for lange.

Helse og sykdom

En frisk fugl har klare øyne, tett, ren fjærdrakt, er i normal aktivitet og har god appetitt.

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om finkefugler er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Norske Tropefuglforeningers Landsforbund. NOAH -for dyrs rettigheter har også bidratt til brosjyren.

Se pdf-versjon her.

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.