Fuglene i ferien

Du er ansvarlig for at fuglene dine får forsvarlig stell, også når du er bortreist. Finkefugler er vanskelige å frakte med seg på ferie på en god måte.

Det er vanskelig å få plass til et stort nok bur i bil o.l. Fuglene risikerer også å bli utsatt for mye stress i forbindelse med transport, for eksempel i form av støy, trekk og temperatursvingninger. Før du anskaffer deg finkefugler, bør du derfor snakke med venner og familie om hjelp til å passe fuglene i feriene.

Du bør informere den som skal passe fuglene om rutinene for foring og renhold. Du bør også informere om hvilken veterinær og eventuelt annen fuglekyndig person som skal kontaktes ved behov.

Fuglene har behov for at noen ser til dem hver dag, slik at syke og skadede fugler kan oppdages raskt. I tillegg trenger de friskt vann til drikke og bading og ferskt fôr. Det er mulig å installere automatiske vanningsanlegg og fôringsautomater, men det er likevel nødvendig at noen sjekker at slike automatiske innretninger fungerer.

Vær oppmerksom på at det finnes regelverk som må følges før du kan ta fugler inn til Norge eller andre land. Hvis du planlegger å ta med deg fuglen din på ferie til utlandet må du sette deg inn i hvilke regler som gjelder i god tid før avreise. Mer informasjon finner du på www.mattilsynet.no. Innførsel og hold av finker er også regulert under Miljødirektoratet sitt regelverk, se www.miljodirektoratet.no for mer informasjon. Noen arter finker er også regulert under konvensjonen om handel med truede arter (CITES) og krever CITES tillatelse ved innførsel og utførsel. Miljødirektoratet er ansvarlig CITES myndighet i Norge, www.miljodirektoratet.no/CITES

Del
21.12.2016 11:12

Fugleinfluensa i Norden

Det er nå påvist fugleinfluensa i Danmark, Sverige og på Åland i Finland. Dette gjør at veterinærinstituttet har oppjustert risikovurderingen for smitte i Norge.

25.11.2016 11:20

Informasjon om fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler. Den alvorligste typen kan føre til at hele fjørfeflokker dør raskt.

09.03.2006 00:00

- Ikke vær redd for Polly

Det er over 200 000 selskapsfugler i norske hjem. Nå er mange fugleeiere redd for at burfuglene skal få fugleinfluensa.