Fôring av hamster

I vill tilstand spiser hamsteren stort sett vegetabilsk mat, men også larver og insekter. Du bør derfor passe på at fôrblandingen inneholder protein.

Du kan også gi protein som tilleggsfôr i form av f.eks. en leverbit, hundekjeks eller kokteggehvite én gang i uken.Fôrblanding til hamster få du kjøpt i dyrebutikken.

Frukt, grønnsaker og høy gis som tilleggsfôr i småporsjoner, men vær oppmerksom på at stive strå kan skade kinnposene. Hamsteren setter også stor pris på friskt gress og løvetannblader. Brå endringer i hamsterens matvaner kan gi hamsteren diaré, så nye typer mat bør innføres gradvis.

Hamsteren skal alltid ha tilgang til friskt drikkevann. Det er best å bruke en drikkeflaske og skifte vannet daglig. Du bør med jevne mellomrom sjekke at drikkenippelen fungerer.