Veiledning om hold av hund

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om hund.

Type: 10 50 0
18.01.2016 11:55

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha hund medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

14.01.2016 16:38

Om hunden

Hunden kalles ofte menneskets beste venn. Den er vårt eldste husdyr og stammer fra ulven. Hunder er utpreget sosiale og svært tilpasningsdyktige.

14.01.2016 16:42

Hva du bør tenke over – før du skaffer deg hund

Å bestemme seg for å anskaffe hund er en viktig avgjørelse og vil påvirke livet ditt i lang tid, kanskje de nærmeste 10-15 årene. Derfor bør du bruke hodet og ikke hjertet når du vurderer om du skal gå til det store skrittet å skaffe deg en firbent venn.

14.01.2016 16:44

Hunden i ferien

Du er ansvarlig for at hunden din får forsvarlig stell, også når du er bortreist.

14.01.2016 16:46

Å velge hund

Det er mange raser å velge blant, med ulike egenskaper og behov. Det er viktig ikke å legge for mye vekt på utseende, men bruke tid på valget og finne en hunderase som passer til ditt aktivitetsnivå, bruk og erfaring.

14.01.2016 16:51

Krav til levemiljø

Det beste for hunden er vanligvis å gå fritt rundt i hele eller deler av boligen. Voksne hunder som er vant til å være alene hjemme, bør få gå fritt rundt også når de er alene.

14.01.2016 16:56

Fôring

Det er stor forskjell på hunder når det gjelder hvilke typer mat de liker og tåler. Hundens rase, alder og aktivitetsnivå har betydning for hvor mye mat den trenger for å være i normalt hold.

14.01.2016 17:00

Samvær med hunden

Hvis valpen får positive opplevelser med forskjellige mennesker, hunder, andre dyr og miljøer, legges grunnlaget for en trygg og velfungerende voksen hund.

14.01.2016 17:03

Mosjon og aktivitet

Alle hunder trenger å bevege seg, og mosjonen må tilpasses hundens alder og type. Noen hunder er fornøyd med lek i hagen og korte lufteturer daglig, mens andre krever lengre turer og høyere tempo.

14.01.2016 17:06

Helse og sykdom

Et viktig ansvar for deg som hundeeier er å se til at hunden får nødvendig stell og å oppdage tegn på sykdom eller skade. Tilbring mye tid med hunden din, slik at du lærer den å kjenne og raskt oppdager behov for stell eller veterinærbesøk.

Type: 1 50 0

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om hund er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Norsk Kennel Klub, Dyrevernalliansen, Dyrebeskyttelsen Norge og Solplassen Hundeomplassering. Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr (NAS) og NOAH – for dyrs rettigheter har også bidratt.

Se pdf-versjon her.

Type: 1 50 0

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.