Mosjon og aktivitet

Alle hunder trenger å bevege seg, og mosjonen må tilpasses hundens alder og type. Noen hunder er fornøyd med lek i hagen og korte lufteturer daglig, mens andre krever lengre turer og høyere tempo.

I tillegg til mosjon trenger hunden annen aktivitet, som å være sammen med andre hunder, bruke nesa si til å søke etter ting eller oppleve nye miljøer sammen med eieren. Også her er hunderasene forskjellige: Noen er fornøyd med å være familiemedlemmer og bli med på det som skjer, mens typiske brukshundraser vil ha behov for mer spesialisert trening og arbeidsoppgaver. Mosjon og aktivitet som passer den enkelte hunden er forebyggende for både helse- og atferdsproblemer.

Lek

Lek er morsomt, og styrker forholdet mellom deg og hunden. Lek kan også brukes som belønning under trening, men leking bør aldri være den eneste måten du aktiviserer hunden din på. Unngå overdreven kasting av ball og pinner, det stresser ofte hunden. Da er det bedre å gi hunden roligere oppgaver, som for eksempel å lete opp godbiter i terrenget eller i stua.

Trening

For at hunden skal være grei å ha med å gjøre og ikke være til sjenanse for andre, er det viktig at den lærer gode vaner i hverdagen, som å gå med slakt bånd, ikke hoppe opp på folk og å komme på innkalling. God kommunikasjon mellom deg og hunden er avgjørende for å få dette til.

Du bør skaffe deg oppdatert kunnskap om trening av hund og velge en treningsmetode som går ut på å belønne hunden for ønsket atferd fremfor å straffe uønsket atferd. Hvis du straffer hunden for feil oppførsel ved å påføre den smerte eller frykt, er faren stor for at hunden utsettes for unødige belastninger. Å straffe en hund som ikke forstår hvorfor den blir straffet, eller ikke forstår hva den skulle gjort for å unngå det, er et eksempel på dette. Slik behandling av hunden er ikke akseptabelt, og det kan skade hundens tillitsforhold til deg.

Det er en god ide å gå på kurs og søke råd hos erfarne hundetrenere når du skal begynne å trene hunden, men ikke følg rådene ukritisk. At noen har lang erfaring trenger ikke bety at de har oppdatert kunnskap, og det er hundeieren (du) som er ansvarlig for hva du utsetter hunden din for. Det er forbudt å utsette hunder for vold eller andre unødige påkjenninger og belastninger under trening. Det er for eksempel ikke lov å slå, sparke eller bite hunden, strupe den (klemme sammen luftrøret) eller løfte den etter pelsen eller skinnet. Det er heller ikke lov å bruke utstyr på en måte som påfører hunden smerte, frykt eller skade. Bruk av strømhalsbånd er forbudt. 

Tren i korte perioder, gjerne flere ganger om dagen, og gjør treningen til en lek. Vær tålmodig og ikke still for store krav. Husk at trening er slitsomt for hunden. Overdreven trening kan gjøre hunden ”skolelei” og virke mot sin hensikt.

Atferdsproblemer

Uønsket atferd hos hunden kan ha flere årsaker. Noen ganger er atferden du oppfatter som problematisk, som bjeffing, jaging og vokting, normal atferd for den aktuelle rasen eller hundetypen. Hvis hunden har smerter eller annet ubehag kan dette gi endret atferd, for eksempel i form av aggresjon.

Noen ganger er hunden frustrert fordi den ikke får utløp for sine behov, og reagerer med å utvikle uvaner som overdreven bjeffing eller jaging. Aggressiv atferd mot andre hunder eller mennesker skyldes ofte at hunden er usikker i en presset situasjon. Noen vanlige atferdsproblemer hos hund skyldes overdreven frykt. Dette gjelder for eksempel separasjonsangst og redsel for høye lyder. For at hunden skal ha det bra må man forsøke å gjøre noe med årsaken til problemet, ikke bare prøve å fjerne den plagsomme atferden ved for eksempel å straffe hunden, eller stenge den inne i bur for å skåne omgivelsene.

Dersom du opplever uønsket atferd eller atferdsproblemer hos hunden din, bør du først ta den med til veterinæren for å utelukke at problemet har en helsemessig årsak. Deretter kan du søke hjelp til å håndtere atferdsproblemet hos en atferdsterapeut eller annen kompetent person. Vær forberedt på at det kan kreve både tid og innsats fra deg å endre hundens atferd. 

Del
13.06.2016 15:59

Apportering kan gi stressede hunder

Blir hunden stresset av mye ball- og pinnekasting? Da bør du velge andre former for aktivisering.

13.06.2016 15:49

Trening med hunden: Apportering

Hunden kan være en god treningspartner. Bare fantasien setter grenser for hva du kan trene for å komme i form sammen med hunden. Hva med å apportere sammen?

27.09.2017 11:18

Hunder får for lite trim

Hundeeiere bør gå tur med hunden en time eller to hver dag, mener veterinær. De færreste hunder får så mye trim, viser ny undersøkelse.