Veiledning om hold av ilder

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om ilder.

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha ilder medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

Ilderens atferd og biologi

Ilderen tilhører mårfamilen og er i nær slekt med mink, mår, oter og røyskatt. En voksen ilder er normalt mellom 25-50 cm, pluss en hale på 10-20 cm.

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg ilder

Ilderen er et krevende kjæledyr, og trenger god plass og mye aktivisering for å ha det bra.

Hvor kan jeg få kjøpt ilder?

Ildervalper kan kjøpes hos oppdrettere og i enkelte dyrebutikker.

Krav til miljø og nødvendig utstyr

Ildere bruker mye av tiden på å sove. Den må lære å bli stueren på samme måte som en hundevalp.

Aktivisering og trening

Ildere er aktive og foretaksomme dyr, som trenger mye samvær med eieren eller andre ildere for å trives.

Fôring og stell

Ilderen fordøyer maten raskt og spiser derfor ofte. En frisk ilder vil selv styre inntaket av mat og bør derfor ha fri tilgang på tørrfôr.

Helse og sykdom

En sunn ilder har god appetitt, er aktiv når den selv ønsker det og steller seg selv ofte. Bruk litt tid hver dag på å studere ilderen og se etter tegn på unormal oppførsel, ubehag eller sykdom.

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om ilder er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Norsk Ilder Forening. Andre bidragsytere er NOAH- for dyrs rettigheter og Dyrevernalliansen.

Se pdf-versjon her.

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.