Ilderens atferd og biologi

Ilderen tilhører mårfamilen og er i nær slekt med mink, mår, oter og røyskatt. En voksen ilder er normalt mellom 25-50 cm, pluss en hale på 10-20 cm.

Vekten er 450-3500 g, og hannene er større enn hunnene. Ilderen lever naturlig i skogen, i krattskog og lyng, og bor ofte i jordhuler. Ilderen tilbringer vinteren i et lunt hi hvor den tærer på overskuddsnæringen den har skaffet seg i løpet av sensommeren og høsten.

Ilderen er et nattaktivt rovdyr, og den liker å jakte i skumringen og om natten. På menyen står alle slags smågnagere, fugleunger og fugleegg, frosk og snegler. Den spiser også fisk, for det meste åtsler etter fisk som er skylt på land.

Tamilderen har bevart mange typiske atferdstrekk fra sine ville slektninger. Ofte sover de hele dagen, for så å kvikne til utover kvelden. De kan også være meget aktive i de første morgentimene. Under lufteturer viser en ilder klart at den verken liker å krysse åpne plasser eller gå tur i sollys, noe som skyldes at den i vill tilstand oppholder seg i skogen og jakter i mørket. Om vinteren er tamilderen roligere enn resten av året, og den legger ofte på seg opp mot 30% i forhold til normal vekt om våren og sommeren.

Ilderen er ganske ny som kjæledyr her til lands. Den er et fascinerende dyr, og beholder sin lekne oppførsel hele livet. Selv om det å ha en ilder kan ligne litt på hunde- eller kattehold, har ilderen også sine særtrekk. Ilderen er for eksempel ikke like lett å trene som en hund og den har et annerledes kropps- og lydspråk.

Del
09.06.2016 11:59

Høysesong for pass

Nå er det stor pågang hos dyreklinikkene, som er "passkontor for kjæledyr". Firmaet som produserer de nye kjæledyrpassene jobber ekstraskift for å dekke etterspørselen.

10.05.2016 22:02

Nye kjæledyrpass

Nå er det krav om pass for alle dyr som skal reise til og fra Sverige. Samtidig kommer det ny passtype for reisende kjæledyr.

25.01.2012 00:00

Reise med kjæledyr

Det er egne regler for reising med kjæledyr inn og ut av Norge.