Veiledning om hold av marsvin

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om marsvin.

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha marsvin medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

Marsvinets biologi og atferd

Marsvinet tilhører gnagerne, en gruppe dyr som gjenkjennes ved at de har et par øvre og nedre fortenner som er konstruert for å gnage.

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg marsvin

Marsvin er sosiale dyr som bør holdes to sammen eller i grupper. To marsvin av samme kjønn går oftest bra, uansett om de er hunner eller hanner.

Marsvinet i ferien

Du er ansvarlig for at marsvina dine får forsvarlig stell, også når du er bortreist.

Krav til miljø og utstyr for marsvin

Marsvin er aktive dyr, og har behov for mosjon for å holde seg friske og i riktig vekt. De trenger god plass for å trives.

Fôring av marsvin

Marsvin er vegetarianere som liker gress og planter. Kvalitetshøy bør være hoveddelen av det daglige kostholdet.

Helse og sykdom

Et sunt og friskt marsvin er aktivt og oppmerksomt. Du bør være oppmerksom på hvordan dyret oppfører seg til vanlig og se etter forandringer.

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om marsvin er utarbeidet av Mattilsynet sammen med Norges Zoohandleres Bransjeforening og DyrebeskytteIsen Norge. Andre bidragsytere er NOAH -for dyrs rettigheter, Dyrevernalliansen og Norsk marsvinklubb.

Se pdf-versjon her.

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.