Veiledning om hold av marsvin

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om marsvin.

Type: 7 50 0
18.01.2016 12:04

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha marsvin medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

14.01.2016 20:49

Marsvinets biologi og atferd

Marsvinet tilhører gnagerne, en gruppe dyr som gjenkjennes ved at de har et par øvre og nedre fortenner som er konstruert for å gnage.

14.01.2016 20:54

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg marsvin

Marsvin er sosiale dyr som bør holdes to sammen eller i grupper. To marsvin av samme kjønn går oftest bra, uansett om de er hunner eller hanner.

14.01.2016 20:58

Marsvinet i ferien

Du er ansvarlig for at marsvina dine får forsvarlig stell, også når du er bortreist.

14.01.2016 21:09

Krav til miljø og utstyr for marsvin

Marsvin er aktive dyr, og har behov for mosjon for å holde seg friske og i riktig vekt. De trenger god plass for å trives.

14.01.2016 21:13

Fôring av marsvin

Marsvin er vegetarianere som liker gress og planter. Kvalitetshøy bør være hoveddelen av det daglige kostholdet.

14.01.2016 21:16

Helse og sykdom

Et sunt og friskt marsvin er aktivt og oppmerksomt. Du bør være oppmerksom på hvordan dyret oppfører seg til vanlig og se etter forandringer.

Type: 1 50 0

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om marsvin er utarbeidet av Mattilsynet sammen med Norges Zoohandleres Bransjeforening og DyrebeskytteIsen Norge. Andre bidragsytere er NOAH -for dyrs rettigheter, Dyrevernalliansen og Norsk marsvinklubb.

Se pdf-versjon her.

Type: 1 50 0

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.