Veiledning om hold av ørkenrotte

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om ørkenrotte.

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha ørkenrotter medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

Ørkenrottas biologi og atferd

Ørkenrotta er en middels stor gnager. Av utseende minner den om en blanding av hamster og stor mus.

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg ørkenrotte

Ørkenrottas sosiale vesen, temperament og interessante atferd, gjør den til et godt egnet kjæledyr, spesielt for litt større barn.

Ørkenrottene i ferien

Du er ansvarlig for at ørkenrottene dine får forsvarlig stell, også når du er bortreist.

Krav til miljø og nødvendig utstyr

Ørkenrotter er aktive og foretaksomme dyr, som trenger god plass til å utfolde seg. Det må alltid være rikelig med ting å gnage på til stede i buret, som friske greiner, røtter, trestubber osv.

Fôring

Ørkenrotter bør få en fôrblanding som er tilpasset arten. I tillegg bør de regelmessig få høy, som dekker behovet for fiber i kosten.

Håndtering

Ørkenrotter må behandles på en forsiktig og rolig måte. Dyret bør ikke løftes høyt, men heller håndteres mens du sitter på gulvet.

Helse og sykdom

En sunn og frisk ørkenrotte skal være aktiv og ha god appetitt. Det er ved den daglige omgangen og håndteringen av dyret du er i stand til å merke om noe er galt.

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om ørkenrotte er utarbeidet av Mattilsynet sammen med Norges Zoohandleres Bransjeforening og Dyrebeskyttelsen Norge. Andre bidragsytere er NOAH - for dyrs rettigheter og Dyrevernalliansen.

Se pdf-versjon her.

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.