Veiledning om hold av papegøye

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om papegøye.

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha papegøye medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

Papegøyers biologi og atferd

Papegøyer er aktive og intelligente fugler. I naturen bruker de mye av tiden på sosiale aktiviteter.

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg papegøye

Papegøyer er krevende kjæledyr som lever lenge. De er sosiale dyr som bør holdes i par eller flokk.

Papegøyene i ferien

Du er ansvarlig for at papegøyene dine får forsvarlig stell, også når du er bortreist.

Krav til miljø og nødvendig utstyr

Papegøyer har behov for stor plass, og den beste løsningen er derfor å lage et volière, som er et stort bur hvor fuglen kan fly.

Fôring

I naturen spiser papegøyer variert kost, bestående av frø, nøtter, frukt, bær, blader og noen ganger insekter.

Sosial kontakt og håndtering

Papegøyer er intelligente dyr som liker å kommunisere med lyder og kroppsspråk.

Forebyggende helsestell

Noen papegøyer trenger stell av klør og nebb. Klipping av vingefjær frarådes.

Helse og sykdom

En frisk papegøye er nysgjerrig, kommer med lyder og vil ha oppmerksomhet. Den er aktiv og klatrer, hopper og flyr.

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om papegøyer er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Norske Tropefuglforeningers Landsforbund. NOAH -for dyrs rettigheter har også bidratt til brosjyren.

Se pdf-versjon her.

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.