Forebyggende helsestell

Noen papegøyer trenger stell av klør og nebb. Klipping av vingefjær frarådes.

Vanligvis trenger man ikke klippe klørne, men det er nødvendig på noen arter. For lange klør kan være farlige for fuglen, da den kan henge seg fast i netting, gardiner, tepper og lignende. Bruk en egnet klotang og sørg for godt lys, slik at du ikke klipper i blodkaret, som går et stykke uti kloen. Rådfør deg med veterinær eller andre fuglekyndige personer hvis du er usikker på fremgangsmåten.

Nebbet trenger normalt ikke vedlikehold, men enkelte arter og individer kan ha overdreven nebbvekst. En veterinær må trimme slike nebb med jevne mellomrom.

Det har vært vanlig å klippe ca. halvparten av vingenes slagfjær for å hemme de større papegøyenes flygeevne. Papegøyer har behov for å fly selv om de er i fangenskap, så slik klipping av fjær frarådes. Det er viktig at du tenker deg grundig om og spør veterinæren om råd før du eventuelt bestemmer deg for å utsette fuglen for et slikt inngrep. Feil klipping av vingefjær kan gi fuglen store problemer. 

Del
04.07.2016 12:37

Papegøyene i ferien

Papegøyer kan tas med på ferie, men vil helst slippe transport. Det beste er å få noen til å passe dem.

21.12.2016 11:12

Fugleinfluensa i Norden

Det er nå påvist fugleinfluensa i Danmark, Sverige og på Åland i Finland. Dette gjør at veterinærinstituttet har oppjustert risikovurderingen for smitte i Norge.

22.09.2016 21:20

Vanlige sykdommer hos papegøyer

Her kan du lese om de vanligste sykdommene hos papegøyer.