Veiledning om hold av papegøye

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om papegøye.

Type: 9 50 0
18.01.2016 14:52

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha papegøye medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

18.01.2016 14:49

Papegøyers biologi og atferd

Papegøyer er aktive og intelligente fugler. I naturen bruker de mye av tiden på sosiale aktiviteter.

18.01.2016 15:06

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg papegøye

Papegøyer er krevende kjæledyr som lever lenge. De er sosiale dyr som bør holdes i par eller flokk.

18.01.2016 15:00

Papegøyene i ferien

Du er ansvarlig for at papegøyene dine får forsvarlig stell, også når du er bortreist.

18.01.2016 14:57

Krav til miljø og nødvendig utstyr

Papegøyer har behov for stor plass, og den beste løsningen er derfor å lage et volière, som er et stort bur hvor fuglen kan fly.

18.01.2016 15:02

Fôring

I naturen spiser papegøyer variert kost, bestående av frø, nøtter, frukt, bær, blader og noen ganger insekter.

18.01.2016 15:04

Sosial kontakt og håndtering

Papegøyer er intelligente dyr som liker å kommunisere med lyder og kroppsspråk.

18.01.2016 15:11

Forebyggende helsestell

Noen papegøyer trenger stell av klør og nebb. Klipping av vingefjær frarådes.

18.01.2016 14:54

Helse og sykdom

En frisk papegøye er nysgjerrig, kommer med lyder og vil ha oppmerksomhet. Den er aktiv og klatrer, hopper og flyr.

Type: 1 50 0

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om papegøyer er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Norske Tropefuglforeningers Landsforbund. NOAH -for dyrs rettigheter har også bidratt til brosjyren.

Se pdf-versjon her.

Type: 1 50 0

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.