Veiledning om hold av rotte

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om rotte.

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha rotter medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

Rottas biologi og atferd

Rottene tilhører den største familien i dyregruppen gnagere. Kjæledyrrottene er av arten brunrotte, den samme arten som man finner ute i naturen og i forskningslaboratorier.

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg rotte

Å holde rotter som kjæledyr er en krevende hobby. Rotter er svært intelligente og sosiale, noe som gjør at de egner seg godt som kjæledyr.

Krav til miljø og nødvendig utstyr

Rotter trenger god plass for å trives. Det anbefales derfor at du investerer i et stort bur.

Fôring

Rotter er altetende, noe som betyr at de skal ha både plantekost og animalsk kost.

Aktivitet og håndtering

Rottene bør få komme ut av buret minst en time hver dag for å aktivisere seg og tilbringe tid sammen med deg.

Daglig stell

Rotter er hardføre små dyr og klarer det meste av stell på egen hånd.

Helse og sykdom

Når du kjenner rottene dine godt, ser du fort når noe er galt. Ei frisk rotte skal ha blank og tett pels, ingen sår og skorper i huden, og klare, blanke øyne.

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om rotte er utarbeidet av Mattilsynet sammen med Norsk Tamrotteforening. Andre bidragsytere er NOAH - for dyrs rettigheter og Dyrevernalliansen.

Se pdf-versjon her.

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.