Veiledning om hold av skilpadde

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om skilpadde.

Type: 7 50 0
18.01.2016 13:11

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha skilpadde medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

18.01.2016 12:58

Skilpaddens biologi og atferd

Skilpadder er en dyregruppe som tilhører reptilene, eller krypdyrene.

18.01.2016 13:00

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg skilpadde

Skilpadder er sosiale dyr som bør holdes minst to sammen. Dersom du ønsker å holde en skilpadde må du søke dispensasjon fra Mattilsynet.

18.01.2016 13:04

Krav til miljø og nødvendig utstyr

Skilpadder krever en stor innhegning hvor du kan regulere temperatur, fuktighet og lys slik at de trives. Dette kalles et terrarium.

18.01.2016 13:06

Dvale

Det er kun europeiske landskilpadder som vil gå i dvale og det er naturlig for disse skilpaddene å oppleve årstider.

19.12.2017 11:14

Fôring av skilpadder

De ulike skilpaddetypene spiser ulik mat. Du bør derfor sette deg godt inn i hvilke ernæringsbehov din skilpaddeart har.

18.01.2016 13:10

Helse og sykdom

En frisk skilpadde skal ha klare øyne og et oppvakt uttrykk. Et vanlig tegn på sykdom eller mistrivsel hos skilpadder er at de slutter å spise, blir inaktive og mister vekt.

Type: 1 50 0

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om skilpadde er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Norsk Herpetologisk Forening. NOAH - for dyrs rettigheter har også bidratt til brosjyren.

Se pdf-versjon her.

Type: 1 50 0

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.