Veiledning om hold av skilpadde

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om skilpadde.

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha skilpadde medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

Skilpaddens biologi og atferd

Skilpadder er en dyregruppe som tilhører reptilene, eller krypdyrene.

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg skilpadde

Skilpadder er sosiale dyr som bør holdes minst to sammen. Dersom du ønsker å holde en skilpadde må du søke dispensasjon fra Mattilsynet.

Krav til miljø og nødvendig utstyr

Skilpadder krever en stor innhegning hvor du kan regulere temperatur, fuktighet og lys slik at de trives. Dette kalles et terrarium.

Dvale

Det er kun europeiske landskilpadder som vil gå i dvale og det er naturlig for disse skilpaddene å oppleve årstider.

Fôring

De ulike skilpaddetypene spiser ulik mat. Du bør derfor sette deg godt inn i hvilke ernæringsbehov din skilpaddeart har.

Helse og sykdom

En frisk skilpadde skal ha klare øyne og et oppvakt uttrykk. Et vanlig tegn på sykdom eller mistrivsel hos skilpadder er at de slutter å spise, blir inaktive og mister vekt.

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om skilpadde er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Norsk Herpetologisk Forening. NOAH - for dyrs rettigheter har også bidratt til brosjyren.

Se pdf-versjon her.

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.