Dr. Baddaky

25.05.2016 13:42

Hudsykdom hos Golden retriver

Ichthyose er en arvelig sykdom hos Golden retriever som fører til svart pigmentert hud og mye flass.

14.04.2016 09:55

Furunkulose hos hund

Såre poter hos hunder kan skyldes dype hudinfeksjoner. Det kalles furunkulose, og kan ha mange årsaker, blant annet fremmedlegemer, skader, allergi og feilbelastning.

06.04.2016 11:56

Forandringer på hundens snute

Hundens snute kan bli tørr, sår eller endre farge. Hudsykdommer, høy alder eller lite sol er blant de vanligste årsakene.